Sunday, April 8, 2012

Letua - Raub

Kayuh bersama Letua di Raub. Panas telinga kepanasan dan kepenatan mengejar. Terima kasih Letua.

No comments: